Förstudie Södermalmstorg

Stadsbyggnad tar tid. Arbetet med nya Slussen inleddes redan 1992 och 2008 uppdrogs Stockholm konst att arbeta med konst för platsen.

År 2015
Plats Södermalm
Konstnär Per Mårtensson
Beställare Exploateringskontoret
Projektledare Päivi Ernkvist
Koordinater lat: 59.3200272 long: 18.0710435

Protesterna mot detaljplanen som nu är under genomförande var omfattande då och Slussenfrågan sårig, något den för många fortfarande är. 

För att få vägledning i vad såväl motståndare som anhängare ville med platsen, bjöd kulturförvaltningen på Stockholm konsts initiativ in till Slussen Open Space 2010. 120 särskilt inbjudna medverkade, från polis till konstnärer, antikvarier, vattenforskare, fiskeexperter och privatpersoner. Unga och gamla. Samtalet utmynnade i fem imperativ som deltagarna enades om borde ligga till grund för det fortsatta arbetet: 

Tillgängligt för alla! Tillfälligt OCH permanent! Nivåerna en möjlighet! Värna den lilla skalan! Låt barnen vara med!

Stockholm konst har burit dem med sig som en självklar het till alla möten med byggprojektets ansvariga och de landskapsarkitekter som i olika skeden studerat den allmänna platsmarken. Därför planeras nu Södermalmstorg som en permanent scen för tillfälliga konsthändelser. Konkret betyder det till exempel att torget görs starkt nog att tåla tyngder, som gradänger för publik, och lätt tillgängligt vatten. 

Konstnären Per Mårtensson (f. 1969) har i en avgörande utredningsfas analyserat ett framtida Södermalmstorg utifrån platsens historiska förflutna. Hans kartläggning av torgets ytmått blottade lager av material som med bygget snabbt höll på att förloras som makadam. Rullsten från åsen, gatsten från olika epoker, gjutjärnspollare nötta av rep från decenniers slussande... Analysen ledde till att Stockholm konst kunnat säkra delar av detta historiska material som nu finns i lager för de konstnärer och landskapsarkitekter som småningom uppdras gestalta det framtida torget.

2015, Exploateringskontoret, Per Mårtensson, Södermalm, Tillfällig konst, Päivi Ernkvist

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.