Gym

Ragnar Schmid

År 2016
Konstnär Schmid,Ragnar
Material Collografi

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.