It is the ground that hurts you

Anna Lamberg

År 2009
Material Fotografi

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.