Lekfull skulptur

Den som arbetar med konst och barn – och konst för barn – möter många vuxna som tvärsäkert vet exakt vilken konst barn vill ha.

År 2015
Plats Norrmalm, Söderort
Konstnär Elisabeth Billander, Jonas Nobel, Karoline H. Larsen, Samir Alj Fält
Beställare Fastighetskontoret, Stockholm konst
Projektledare Päivi Ernkvist
Koordinater lat: 59.333614 long: 18.0636318

Ytterst sällan ges tid att arbeta med barnen själva så länge att de hinner formulera svar på vad de vill innan vuxna bestämmer åt dem. 

Bland annat därför initierade Stockholm konst under 2015 projektet Lekfull skulptur. Tillfället öppnade sig då Fastighetskontoret kontaktade Stockholm konst med uppdraget att skapa ny konst för stadens badplatser. Projektet kommer till sommaren 2016 att resultera i ett eller flera, enligt barn, lekfulla konstverk.

Steg ett blev att bjuda in barn från stadens alla stadsdelar till en workshop – Konstnär för en dag – under sportlovsveckan. Närmare 400 barn och unga deltog i de bokningsbara konstlaboratorierna där pedagoger och professionella konstnärer ledde barnens arbete utifrån olika teman: Var vill ni leka? Var är det tryggt och otryggt? På vilka sätt är det kul att röra sig i vatten?... Barnen började med att uttrycka sig tvådimensionellt med färg på papper för att sedan skala upp till tredimensionella berättelser av plastellina, glasspinnar, tejp... Målgrupp var barn, 4–9 år.

Resultatet visades under en veckolång utställning i Kulturhuset, där det också avhölls en seminarieserie om vad offentlig konst och för barn och vuxna kan vara.

En av konstnärerna, Samir Alj Fält (f. 1974), inbjöds att under sommaren fortsätta det utforskande arbetet med lite äldre barn, 9–13 år. Plats blev torgbassängerna i Skärholmen, nära några av de badplatser som först ska rustas upp. I välbesökta workshopar uppfann barnen självbärande strukturer och vattenfarkoster, några så starka att de bar barnen torrskodda från den ena till den andra sidan vattnet.

Erfarenheterna av arbetet kommer, jämte barnens bildmaterial, att ligga till grund för kommande skissarbete.

2015, Fastighetskontoret, Stockholm konst, Elisabeth Billander, Jonas Nobel, Karoline H. Larsen, Samir Alj Fält, Norrmalm, Söderort, Tillfällig konst, Päivi Ernkvist

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.