Motions in grey and white

Marcus Eek

År 2017
Konstnär Eek,Marcus
Material Aluminium

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.