Nymphaea Luminis [gigantea]; Mushrooms illuminated

Nikolina Ställborn

År 2014
Plats Södermalm
Konstnär Ställborn, Nikolina
Material Betong, Polyester
Beställare Exploateringskontoret
Projektledare Andreas Ribbung
Koordinater lat: 59.3102877 long: 18.1044705

Det konstnärliga gestaltningsarbetet av Henriksdalsallén började 2007, då tre konstnärer inbjöds att skissa varsitt förslag till konstnärlig gestaltning för ett stråk i stadsutvecklings­området Henriksdalshamnen. Nikolina Ställborn (f. 1972) fick uppdraget att fördjupa sin idé i nära samarbete med Andersson Jönsson Landskapsarkitekter.

Tillsammans har de bidragit till ett stycke helt ny stad på platsen för de tidigare Hammarbyverkens gamla varvsområde. I detaljplanen från 2004 beskrivs detta som föga intressant: ”Inom området finns ingen bebyggelse klassad som bevaran­devärd”, ”Områdets stränder utgörs av utfyllnadsslänter”, och så vidare.

Hamnbassängen har däremot bevarats och i stråket från vattnet genom bostadsområdet minner idag näckrosor och böljande planteringar om ett före varvsanläggningen eventuellt möjligt förflutet.

Nikolina Ställborns tillskott är en organisk ljusskimrande värld av hårdkokta industrimaterial: Glasfiberlaminerad polyester och betong. Elva inifrån upplysta skulpturer sträcker sig upp till 2,7 meter högt över nio breda, låga näckrosblad i svartpigmenterad betong, behandlad så att den vid beröring känns mjuk som sammet. Tre av ljusskulpturerna – Nymphaea Luminis [gigantea] – är fruktigt rosa näckrosknoppar som balanserar på höga stänglar. Övriga åtta har till formen inspirerats av den spretiga svampen Aspergillus fumigatus. När skymningen faller tänds de, samtidigt som områdets gatubelysning. Resultatet: magi.

”Jag har hämtat min inspiration från botaniken och lekt med växter som avger sken i mörker”, berättar konstnären i sitt skissförslag:

”Jag har velat skapa en svärmisk stämning i gaturummet som ska locka människor att flanera och strosa här, dröja sig kvar och sitta en stund på något av de stora näckrosbladen.”

2014, Exploateringskontoret, Ställborn, Nikolina, Betong, Polyester, Södermalm, Andreas Ribbung

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.