Oväder över Slussen

Jan Runefelt

År 2016
Konstnär Runefelt,Jan

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.