Room

Jan Albert Carlsson

År 2014
Konstnär Carlsson, Jan Albert
Material Olja

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.