T. 451

Ari Benjamin Meyers, Dominique Gonzalez- Foerster

År 2012
Material Performance
Beställare Stockholm konst, Tensta konsthall
Projektledare Katrin Ingelstedt, Lena From

– Är det här konst? Då vill jag se mer!


– T. 451 är nog den bästa konstupplevelse jag haft någonsin. Faktiskt.

Två uttalanden ur publiken till T. 451 som värmer – att nå både storkonsumenten av konst, och den som kanske aldrig tidigare fått en riktig konstupplevelse, var nämligen ett av de viktigaste syftena med detta tillfälliga performanceprojekt. Dessutom är det minst sagt arbetskrävande (men kul!) att ordna och samordna drygt 100 medverkande till en unik performance av absolut högsta konstnärliga kvalitet.

Idén föddes sedan Stockholm konst fått kommunfullmäktiges uppdrag att arbeta tillfälligt med konst vid Odenplan under 2012. Ungefär samtidigt träffades Stockholm konst och Tensta konsthall för att förutsättningslöst diskutera möjliga samarbeten. Konstnären Dominique Gonzalez-Foersters (f. 1965) namn kom på tal, eftersom hon i sina verk generöst och konsekvent breddat konstens rum och tilltal för en större publik. På senare år inte minst genom iscensättningar utomhus av kända filmer. Kunde hon knyta ihop Odenplan med Tensta?

– Ja. Genom Fahrenheit 451, löd det omedelbara svaret.

Konstnären hade länge drömt om att förverkliga ett performance med utgångspunkt från François Truffaults filmatisering (1966) av Ray Bradburys science fictionroman (från 1953). Handlingen är på många sätt obehagligt aktuell. Den utspelar sig i en framtid där de styrande fruktar bokens och kunskapens makt. Brandmännens viktigaste uppdrag är till exempel inte att släcka bränder, utan att bränna böcker. Men den blivande brandförmannen Montag börjar tvivla på sitt uppdrag. Han får frågor han inte kan besvara av småskoleläraren Clarisse, som han möter på ett tåg. Och börjar smygläsa böcker, alltmedan hans dockfagra fru Linda fortsätter att äta humörstimulerande piller och interagera med sin jättelika teveapparat...

Performance är en konstnärlig genre som förutsätter publikens aktiva medverkan. Konsten utspelar sig under en viss tid bara här och nu, och lever sedan kvar endast i minnet hos dem som var med. Liksom, i bästa fall, i dokumentationsform. 

För publiken innebar T. 451 en drygt fyra timmar lång konstupplevelse och en resa från Odenplan till Hjulsta och Tensta.

Den började inne i Stockholms stadsbiblioteks rotunda (Erik Gunnar Asplund, 1928). Under ledning av Ari Benjamin Meyers (f. 1972), Dominique Gonzalez-Foersters kollega och samarbetspart genom hela projektet, framförde en full stråkorkester – inklusive två harpister – Bernard Herrmanns originalmusik för filmen Fahrenheit.

Musiken - i form av inspelningar från generalrepetitionen - följde sedan publiken som ett ledstråk genom hela performanceverket som inalles gestaltade ett tiotal nyckelscener ur filmen. Scenerna utspelade sig i tunnelbanan, på en bostadsgård, vid Hjulsta vattentorn, i Nydalsparken, i ett hemligt bibliotek (ett rum i Kurdiska föreningens stuga), en lägenhet (Stadsmuseets museilägenhet), i en skogsdunge... På varje plats anslöt ny och nyfiken publik, av vilka många också valde att följa verket till dess poetiska slutscen i ett vårgrönskande skogsparti.

T. 451 hade, som framgår, aldrig kunnat genomföras utan tillstånd och engagemang från många inblandade parter. Därför vill Stockholm konst också här framföra sitt tack till alla som på olika sätt stödde och bidrog till produktionen och då i synnerhet till alla medverkande musiker och aktörer. Ingen nämnd och ingen glömd.

2012, Stockholm konst, Tensta konsthall, Performance, Tillfällig konst, Katrin Ingelstedt, Lena From

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.