Touching and Watching

Masayoshi Oya

År 2015
Plats Västerort
Konstnär Oya, Masayoshi
Material Glasyr, Lera, Porslin, Trä
Beställare Micasa
Projektledare Dan Wirén
Koordinater lat: 59.3342392 long: 17.9822327

”Jag vill i detta projekt skapa vägghängda, keramiska tavlor. Motivet på tavlorna får jag fram genom att använda lerans och glasyrens säregna egenskaper. Glasyren vill jag få så levande som möjligt, genom att låta den rinna och skvätta för att skapa abstrakta och harmoniska motiv. Min ambition är att mina keramiska tavlor inte ska bli alltför dominanta i rummet, utan ge de boende och besökare en känsla av harmoni och över- raskning.”

Så skrev Masayoshi Oya (f. 1979), då han presenterade sitt skissförslag till konstnärlig gestaltning för Sörklippans äldre- boende i Traneberg. Sitt tema sammanfattade han med orden ”Keramik som måleri”. Den som tar i hans drejade, glaserade fat, skålar och tekoppar blir strax medveten om att människan ser och uppfattar föremål inte bara med ögonen, utan också med sin hud och sina händer.

Masayoshi Oya var en av två konstnärer som av en enhällig samrådsgrupp gavs uppdraget att skapa konst då ett tidigare ser- vicehus byggdes om och anpassades till trygghetsboende (Lars Bryde Arkitektkontor 1983, ombyggnad Wåhlin Arkitekter).

Verksamheten var under processen mycket tydlig i sina önskemål om konsten som avkrävdes ha tydlig, synlig form och klara grundfärger, samt att allt oförståeligt och abstrakt skulle undvikas.

Att Masayoshi Oyas skenbart enkla former inte missför- stås är uppenbart. Så snart de plockas fram, börjar de boende hoppas på att här snart vankas kaffe. 

2015, Micasa, Oya, Masayoshi, Glasyr, Lera, Porslin, Trä, Västerort, Platsspecifik konst, Dan Wirén

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.