Under månen smälter regnbågen/Bakom regnbågsberget flyger evigheten

Linda Karlsson

År 2016
Plats Söderort
Konstnär Karlsson,Linda
Material Betong, Brons, Keramik
Beställare Micasa
Projektledare Marianne Jonsson

Keramikern Linda Karlsson vill bidra till öppna samtal och sinnen för dem som väntar utanför eller passerar entrén till seniorlägenheterna på Kinmanssonsvägen i Axelsberg. Hon tar månen och regnbågen till hjälp för att antyda en berättelse om evigt liv, lika värde och att kunna sväva omkring i luften och se saker från ovan. 

I kvarteret Jungfru Lona i Axelsberg har äldreboendet från 1980-talet byggts om till seniorlägenheter. Lägenheterna är avsedda för dem som klarar sig själva och huset har inte några gemensamma utrymmen. Man valde därför en konstnärlig gestaltning utomhus vid de båda entréerna, där det finns väntplatser med bänkar. 

Visionen var att på ett lekfullt sätt skapa en identitet för entréerna och samtidigt binda samman dem. Gestaltningen anknyter också till Eino Halleks verk Bakom regnbågen som kom på plats 2011 inne i huvudentrén. Linda Karlssons (f. 1976) konst är färgstark och fantasieggande och kan ge upphov till samtal. Hennes unika figurer har en ömhet och mjukhet som passar platsen och dess brukare.

För att sammanföra platserna och ge dem något av sagans stoff har Linda Karlsson valt att göra en liten berättelse med hjälp av månen och två figurer. I den ena entrén finns månen och under månen en form som smälter; man ser dropparna, även på väggen. Kanhända är det regnbågen som smält. På regnbågsresterna står en oskuldsfull varelse redo att ta sig av livet. I andra entrén flyger en varelse som tycks uppbyggd av droppformer, kanske återuppstånden ur regnbågen, en symbol för evigheten. På ytterväggen syns också ett regnbågsfärgat berg och en droppe.

2016, Micasa, Karlsson,Linda, Betong, Brons, Keramik, Söderort, Platsspecifik konst, Marianne Jonsson

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.