Visualize the Invisible

All konst visas inte bäst i fina salonger. Både konstnärer, konstinstitutioner och curatorer, en yrkesgrupp som är specialister på att göra konstutställningar, letar därför ibland upp andra platser för att enskilda konstverk, utställningsteman och budskap bättre ska komma till sin rätt.

År 2015
Plats Gamla Stan
Konstnär Deniz Demovski, Ermela Teli, Jasmina Bilalovikj, Rivelina Boshnjaku
Material Fotografi, Video
Projektledare Anna, ArtAgent, Helena
Koordinater lat: 59.3296669 long: 18.0795895

När det blev dags att visa resultatet av det konstnärsinitierade projektet Visualize the Invisible (ung. Synliggör det osynliga) blev det viktigt att hitta lokaler med en enkelhet i uttrycket. Det har Tullhuset på Nybrokajen 1, även om det som arkitektur ligger långt från den råa karghet som präglar miljöerna för tillkomsten av videoverken: Barnhem, vårdhem, skolor och fängelser i Makedonien, Albanien och Kroatien. Temat, att levandegöra det osynliga, innebar att genom dialog mellan konstnärer och människor på en plats lyfta fram okända eller sällan erkända berättelser; att bekanta sig med det främmande och släppa in bildspråk och konstnärliga processer i sammanhang där de annars inte förekommer. De konstnärliga teknikerna varierade mellan film, foto, installationer och skulptur. Metoden, att arbeta medborgarbaserat, förenade, liksom att flera verk tog upp romernas ställning och kultur. 

Initiativet till projektet togs av svenska Art Agent (Lott Alfreds, Helena Byström, Anna Källblad och Charlotte Åberg) som sökt och fått medel från EU:s kulturprogram för att genom driva det. Stockholm konst och Botkyrka konsthall medverkade som svenska samarbetsparter. De svenska konstnärernas verk gjordes och visades i Botkyrka. Den internationella delen av utställningen visades i Tullhuset.

2015, Deniz Demovski, Ermela Teli, Jasmina Bilalovikj, Rivelina Boshnjaku, Fotografi, Video, Gamla Stan, Anna, ArtAgent, Helena

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.