In waiting

Charlotte Gyllenhammar

År 2013
Konstnär Gyllenhammar, Charlotte
Material Brons
Beställare Stockholm konst

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.