Work as method

Jacob Dahlgren

År 2014
Konstnär Dahlgren, Jacob
Material Aluminium, Blandteknik, Färgpennor

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.