Konstprojekt 2011

Presentation i text och bild av de nya offentliga verk i Stockholm som kommit på plats genom enprocentsregeln under 2011.

Konstprojekt 2010
Redaktör: Lena From
Grafisk form: AGoodId
ISBN 978-91-978560-3-4
Pris: 95 kr

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.