Konstprojekt i Stockholm 2004–2008

Dokumentation i text och bild av de offentliga verk i Stockholm som Stockholm konsts föregångare, Konstkansliet, arbetat med 2004-2008.

Konstprojekt i Stockholm 2004-2008
Redaktör: Lena From
Grafisk form: AGoodId
ISSBN:978-91-978560-0-3
Pris: 115 kr.

 

Offentlig konst – så började allt

Vid förra sekelskiftet började arbetet för stockholmarnas offentliga konst i mer organiserad form. Läs mer här.