Arbetsprocess och beslut

Vid varje nytt projekt på Stockholm konst bildas en samrådsgrupp. Den består av beställaren, Stockholm konsts projektsamordnare/controller eller chef, en av Stockholm konsts projektledare, en eller flera arkitekter samt vid stora projekt dessutom två kommunpolitiker som tillhör varsitt partiblock.

Projektledaren i samrådsgruppen ger, i samråd med Stockholm konst, förslag på en eller flera konstnärer som kan passa för det aktuella uppdraget. Skisser beställs sedan av konstnärerna och när materialet är klart presenteras allt för uppdragsgivaren. När beställaren har gjort sitt val så går ärendet vidare till Stockholms konstråd, ett politiskt sammansatt organ, som har en rådgivande roll. Projektet kan sedan börja förverkligas.

Stockholm konst leder varje nytt projekt hela vägen fram till invigningen av det nya offentliga verket. Vi tar ut 10 procent av den totala budgeten i varje konstprojekt för att täcka kostnader för vår administration.

Stockholm konst har också uppdraget att utöka stockholmarnas egen konstsamling, d v s inköp av konst. Det är verk som till skillnad mot platsspecifik konst inte ursprungligen har skapats för en viss plats eller fastighet.

För frågor om nya projekt:
Anna-Karin Ericson, projektchef
anna-karin.ericson@stockholm.se
08-508 31 569