Projektledare

Stockholm konst har för närvarande 13 projektledare. De hjälper till med valet av konstnärer för offentliga verk och konstnärliga gestaltningar samt leder samarbetsprojekten mellan Stockholm konst och den aktuella beställaren. Varje projektledare ansvarar för minst ett, men ofta flera, projekt.

E-post och brev till projektledarna förmedlas av Jenny Lawner, Stockholm konsts projektadministratör. Till Jennys kontaktuppgifter.

Visa som översikt | karta. Ladda ned som csv-fil.
Konstverken visas i ordningen senast publicerad på webbplatsen.