Ann Magnusson

(f. 1958 i Vetlanda), är konstnär, skribent och fotograf, verksam i Stockholm.

Hon är utbildad vid Konstfack och har lång erfarenhet av arbete med konst i offentlig miljö, för såväl privata som offentliga uppdragsgivare. Till de senare hör exempelvis Statens konstråd, Uppsala läns landsting och Stockholms läns landsting. Ann arbetar som projektledare för Stockholm konst sedan 2008. Ett exempel bland hennes projekt är den konstnärliga gestaltningen av Kista centrum.