Marianne Jonsson

(f. 1956 i Stockholm) är konstnär och arkitekt, verksam i Stockholm.

Hon är utbildad vid Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och KTH/Kungliga Tekniska Högskolan och har haft ett flertal separatutställningar samt medverkat i ett stort antal samlingsutställningar. Marianne har lång erfarenhet av arbete med konst i offentlig miljö, bland annat som projektledare för Statens konstråd och konstrådgivare för Stockholms läns landsting och Uppsala läns landsting. Till egna offentliga uppdrag hör bland andra Karolinska sjukhusets Forskningsentré, Solna, och gestaltningen av gruppboendet Fanjunkargränd, Järfälla. Marianne arbetar som projektledare för Stockholm konst sedan 2012.