Marie Holmgren

(f. 1953) är utbildad på Konsthögskolan Valand i Göteborg. Hon har haft en lång rad utställningar och offentliga gestaltningsuppdrag.

Marie Holmgrens arbeten innefattar måleri och teckning, objekt och tuftade verk.
Hon har gjort en rad konstnärliga gestaltningar för offentlig miljö, främst i Västsverige, och också varit konstkonsult och projektledare för bland andra Statens konstråd och Västra Götalandsregionen.