Susann Brännström

(f. 1956) är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan och har visat sitt måleri på utställningar i Sverige och utomlands.

Hon har också hållit kurser och workshopar och undervisat vid bl a Gerlesborg Konstskola, Xiamens universitet i Kina och Helsingfors konsthögskola. Hon har varit huvudlärare vid Nordiska Konstskolan, Kokkola, Finland och prefekt vid Konsthögskolan Valand.