Stefan Hagdahl

Chef för Stockholm konst

stefan.hagdahl@stockholm.se
08-508 31 320

Stefan Hagdahls uppdrag är att se till att nya konstverk kommer på plats i huvudstaden.