Årets enprocentare 2013

Årets enprocentare 2013 är Ewa Reuterbrand, landskapsarkitekt på Exploateringskontoret. Årets enprocentare har traditionsenligt tilldelats en 17 kilo tung enprocentsstatyett i svart diabas av Stockholm konst.

Hon har bland annat ansvarat för omgestaltningen av parkerna på Nordvästra Kungsholmen, inte minst Brovaktarparken och Kristinebergs slottspark. Hon har därutöver också hittills i hela sin gärning sett till att konsten finns med som en självklar del i stadsomvandlingsarbetet. Tack för att du både som landskapsarkitekt och projektledare verkar synnerligen föredömligt för enprocentsregeln i Stockholm!