Dalen 20

Marie Beckmans och Folkforms konstnärliga gestaltning för Mariahemmet, Dalen 20 i Enskede: Luftrum respektive Minnets mosaik.