Frihet 2016

Ett projekt i två delar - en bok och en utställning. 
Dikter, berättelser och konstverk av elever i Rinkebyskolan. 
Foto: Fredrik Lindborg