Kvarteret Blåkråkan

Titel: Kråksången. Konstnär: Johanna Karlsson. 
Foto: Sofia Ekström. 

Läs mer