Konst 2020 kolumn 3

Konstpaus #1
Grand Mal, Petite Mort av Katarina Löfström
Beställare: Stockholm konst

Konstpaus #2
The Poverty of Judgement av Loulou Cherinet
Beställare: Stockholm konst

Handelshögskolan
CO2 Lock-In av Bigert & Bergström
Beställare: Handelshögskolan

Illuminate Her Story
Illuminate Herstory med Lenke Rothman,
Birgit Ståhl-Nyberg, Margareta Renberg

Konsthändelse #1
Open Source (Panavision) av Katarina Löfström
Beställare: Stockholm konst

Konsthändelse #2
En fjärils vingslag
av Magnus Thierfelder Tzotzis
Beställare: Stockholm konst

Konsthändelse #3
Tomrummets potential av Åsa Cederqvist
Beställare: Stockholm konst

Nobel Week Lights
Millisekund av Katja Pettersson
Beställare: Stockholm konst

Sommarjobbande ungdomar
FOLK i Skärholmen
av Sommarjobbande ungdomar
Östberga kulturhus
Utan titel av Linnea Rygaard
Beställare: Östberga kulturhus

Östberga Kulturhus
Utan titel av Linnea Rygaard
Beställare: Östberga kulturhus

Levande Stockholm
Peak up, peak down av Muhammad Ali
The Essence of Discipline av Fikret Atay
Constructing Tomorrow av Alejandro Montero Bravo
Den förlorade staden av Nadine Byrne
Real eyes realize real lies av Roxy Farhat
Psyke av Viola Florin
Performance av Anna Kinbom
Vimplar av Konstfacks masterstudenter CRAFT/textil, årskurs 1
Performativ läsning av Spekulativa juntan
Teknofossil av Sara Söderberg
Guldkant på tillvaron av Sonia Hedstrand
Spår av Diaspora av Paula Urbano
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer