Konst 2021 kolumn 1

Drevvikshöjden
”Nedbrytaren, Bordsgästerna och Medhjälparna” av Matti Sumari
Beställare: Familjebostäder

Eiraskolan
”Trygga räkan” av Anna Zacharoff
Beställare: Sisab

Förskolan Hasselbacken
”Hasslarna, björnvargarna och de försvunna nötterna” av Camilla Akraka
Beställare: Sisab

Förskolan Kaprifolen
”Formler – bilder på molekylär nivå för barn” av Emil Holmer
Beställare: Sisab

Förskolan Kastanjen
”HästKastanjen” av Valeria Montti Colque
Beställare: Sisab

Förskolan Snesen
”Rio och Floden” av Jakob Krajcik och Mariana Silva Varela
Beställare: Sisab

Gubbängens sportfält
”Atlas of Action” av Jonas Liveröd
Beställare: Fastighetskontoret

Husby Kulturstråk
”Systrarnas plats (under Ekens grenar)” av Pia Sandström
Beställare: Trafikkontoret

Jättenäckrosen
”Jättenäckrosen” av Ingela Ihrman
Beställare: Exploateringskontoret

Klastorpsskolan
”Stars” av Anna Svensson
Beställare: Sisab

Kvarteret Algoritmen
Turquoise Watcher, Red Watcher, Blue Watcher, Yellow Watcher och Cooling Wall av Ida Persson
Beställare: Familjebostäder

Kvarteret Algoritmen
”Konstnärlig gestaltning av Cykelgränd” av Sam Siwe
Beställare: Familjebostäder

Kvarteret banken
”Maunos epistel. Svep om kappan. Stig på trappan. Låt en fjäril landa i din hand” av Pia Mauno
Beställare: Familjebostäder

Kvarteret Gisslaren
Fig 31 av Fabian Bergmark Näsman
Beställare: Familjebostäder
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer