Konst 2021 kolumn 2

Kvarteret Prästgårdshage
”När jag gick hemifrån bar jag på allt som behövdes” av Ilja Karilampi
Beställare: Familjebostäder

Kämpetorpsskolan
”Letters” av Helene Heldt Hortlund
Beställare: Sisab

Medborgarhusets entré
”Knopen” av Kristina Matousch och Anders Soidre
Beställare: Fastighetskontoret

Sjöängsskolan
”Down at the Park/Eftermiddag i solen” av Ragnar Persson
Beställare: Sisab

Västertorpsskolan
”Sagan om solen, stormen och jag!” av Birgitta Muhr
Beställare: Sisab

Östermalmshallen
”Up, up and away” av Fredrik Wretman
Beställare: Fastighetskontoret

Östermalmshallen
”Bäst före: torsdagen den 12 mars 2020”av Leontine Arvidsson
Beställare: Fastighetskontoret

Östermalmshallen
”Hertigens kartonger”av Jens Fänge
Beställare: Fastighetskontoret

Förskolan Vingåkersvägen
”Skatten vid regnbågens slut” av Elisabeth Billander
Beställare: Sisab

Konstpaus #3
”Min börda och Något att minnas” av Niki Lindroth von Bahr
Beställare: Stockholm konst

Konstpaus #4
”Spatial Bodies: Osaka – Hongkong – Shenzhen” av AUJIK
Beställare: Stockholm konst

Konstpaus #5
”After Hours” av Tina Willgren
Beställare: Stockholm konst

Konstpaus #6
”Crystal Landscapes” av Maria Constanza Ferreira
Beställare: Stockholm konst

Konstpaus #7
”Spinning and Weaving” Ada Augusta Lovelace av Ann Lislegaard
Beställare: Stockholm konst
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer