Nytt konstverk längs Nybohovsbacken

Ett nytt konstverk lyser gult längs Nybohovsbacken. På det nya stråket mellan Liljeholmens t-bana och bostadsområdet Nybohov har Katarina Löfström skapat Ledare som binder samman de olika nivåerna i det naturliga och arkitektoniska landskapet.

 

De övre och nedre delarna av Nybohovsbacken förbinds genom en trappa mellan de nya byggnaderna i området. Trappan sträcker sig från den nya parken, Nybohovsterrassen, ända ner till förskolan Hovet.

Katarina Löfström har fångat platsens särskilda karaktär och skapat en konstnärlig gestaltning som slingrar sig genom backen som en ljusstråle. Konstnären har utgått från landskapsarkitekturen och behållit trappräckets ursprungliga funktion. Trappräcket har dock förvandlats till en monumental skulptur som fortsätter vidare i fristående former. Gestaltningen löper längs med trappan som leder till gångvägen utanför förskolan. Där fortsätter den i form av en överliggare på staketen för att klättra in på innerväggen i förskolans förglasade och utifrån synliga trapphus. Verket förgrenas och försvinner slutligen upp i innertaket.

Materialet är gullackerade stålrör. Den intensiva färgen både leder och lockar till nya upptäckter, oavsett om vi följer den steg för steg eller om vi betraktar verket på avstånd. Motivet anspelar enligt konstnären på människornas rörelse som energi och ström. Titeln Ledare är mångbottnad och kan leda tankarna till handledning, vägledning och elektricitet. Visuellt påminner verket om ett naturfenomen – ett blixtljus som sprider sig över området.

I sitt storskaliga format och genom anknytningen till platsens topografi är Löfströms offentliga gestaltning en påminnelse om jordkonst (Land Art), när konstnärerna under 1960-talet utnyttjade själva terrängen som en viktig förutsättning för sina verk. Det industriella materialet förankrar i sin tur Ledare i storstadsmiljön. Subtil och kraftfull på samma gång är den ett landmärke för det nya bostadsområdet.

Katarina Löfström, född 1970, är utbildad vid Konstfack i Stockholm. Hennes konst handlar ofta om att tänja på perceptionens gränser. Löfström arbetar gärna med audiovisuellt formspråk och är intresserad av optiska fenomen, ofta i relation till ljud. 2019 tilldelades hon Filmformpriset för sina betydande insatser inom videokonst. Hon är representerad på Moderna Museet i Stockholm, Neuer Berliner Kunstverein, i Wanås skulpturpark, på biblioteket i Alexandria med flera. 

Konstprojektledare: Ann Magnusson
Text: Joanna Persman
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer