Samtidens avtryck i Ilja Karilampis gestaltning för nya studentbostäder

Familjebostäder har byggt nya studentbostäder i kvarteret Prästgårdshagen i Solberga. Ilja Karilampis konstnärliga gestaltning på fasaden vid entrén speglar vår tid, förbinder interiören med exteriören och är ett signaturverk för ett område som präglas av ungdomskultur.

Vår samtid lämnar starka avtryck i Ilja Karilampis konst. Utbildad i Tyskland och i Sverige har Karilampi rört sig i olika internationella sammanhang och är verksam på den globala konstscenen. Han hämtar sina intryck huvudsakligen i urbana miljöer i olika världsdelar. Samtiden är dock bara en fond för Karilampis personliga tolkning av verkligheten. Här anar man konstnärens komplexa förhållningssätt till teknikens till synes obegränsade möjligheter. Karilampi både bejakar och ställer kritiska frågor om vår tid, där digitala hjälpmedel såväl möjliggör som förhindrar samspelet människor emellan.

På fasaden vid entrén till de nya studentbostäderna i Solberga har Ilja Karilampi skapat ett storskaligt verk, som består av flera delar i pulverlackerat aluminium. Motiven i de laserskurna silhuetterna anknyter till vårt moderna liv och föreställer det som vi dagligen använder: hörlurar, appar, nycklar, mynt och pennor. Den berättande titeln När jag gick hemifrån bar jag på allt som behövdes är nyckeln till verket.

I ett stiliserat formspråk och i klara och starka färger skickar Karilampi en varm, humoristisk hyllning till det vardagliga. Konstnärens intention med verket är att förhöja känslan av platsens karaktär och stärka konstens närvaro i vardagen.

Ilja Karilampi, född 1983, är utbildad vid Städelschule i Frankfurt och vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Han pendlar fritt mellan olika konstnärliga tekniker och uttryck, både traditionella och högst experimentella. Karilampis konst, som en remix av tecken, symboler och röster, refererar ofta till populärkulturen, modern teknologi och det obegränsade bildflöde som vi på gott och ont dagligen översvämmas av. Ilja Karilampi har ställt ut på galleri Erik Nordenhake i Stockholm, Revolver i Oslo, MoMA PS1 i New York med flera. Han har även skapat offentliga gestaltningar för Rannebergen i Göteborg och för KTH KI i Huddinge.

Konstprojektledare: Susann Brännström 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer