Skulptural metamorfos i kvarteret Gisslaren

Fabian Bergmark Näsman har skapat en konstnärlig gestaltning på ett entrétorg i det nya kvarteret Gisslaren i Årsta. Fig 31 är en av de formmetamorfoser som konstnären återkommer till i sin skulpturserie.

Kvarteret Gisslaren ingår i den andra etappen av stadsutvecklingsområdet Årstastråket. Här har Familjebostäder byggt två nya fastigheter med 96 studentbostäder och en förskola. På ett litet entrétorg i anslutning till detta komplex har Fabian Bergmark Näsman skapat en konstnärlig gestaltning.

Skulpturen Fig 31 är en vidareutveckling av serien Fig, som Bergmark Näsman har arbetat med sedan 2019.Grundidén bakom serien är rekursion. Begreppet kommer från det latinska recurro: att återvända, att skynda tillbaka.

Termen används bland annat inom matematiken. Rekursion är också ett begrepp inom funktionell programmering och kan mer allmänt sägas vara ett hjälpmedel för att programmera i en abstrakt, kompakt stil.

Fabian Bergmark Näsman beskriver sin konstnärliga process som rekursiv. ”Rekursion uppstår när en sak definieras i termer av sig själv eller av sin typ. En rekursiv process innebär att åtminstone ett av dess steg kräver en ny insats av exakt samma förlopp. Som ett surdegsrecept, när en andel deg från ett tidigare tillfälle behövs för att receptet ska kunna genomföras”, förklarar konstnären.

Bergmark Näsmans konstnärliga process förutsätter möjligheter för cykliska förlopp. Ursprungligen stöps de skulpturala kropparna i samma form, men genom rekonstruktion med nya skärningar och korsningar utvecklas dem till nya gåtfulla figurer. Det är som oändligt varierande metamorfoser av samma organism eller artificiella kropp.

Upprepningen av former i Bergmark Näsmans skulpturserie korresponderar konstruktivt med det rena, funktionalistiska uttrycket i arkitekturen omkring. Den intensiva färgen gör samtidigt att konstverket tar en tydlig plats i sin omgivning. Fig 31 har anpassats till utomhusmiljö när det gäller material och storlek. Skulpturen är gjuten i aluminium och lackad. I den polerade ytan skiftar ljuset beroende på årstid och tid på dygnet. Den smäckra formen balanserar mellan det abstrakta och det organiska och utmanar betraktarens fantasi.

Fabian Bergmark Näsman, född 1991, är utbildad vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och Konstfack i Stockholm. Han har bland annat medverkat i utställningar på Amaze Gallery, Björkholmen Gallery och Gallery Steinsland Berliner i Stockholm.

Konstprojektledare: Susann Brännström 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer