Visuell epistel i kvarteret Banken i Hägersten

Inspirerad av Bellmans visor har Pia Mauno skapat en konstnärlig gestaltning på en befintlig mur i kvarteret Banken i Hägersten. Berättelser från det förflutna och från vår tid, det figurativa och det abstrakta vävs samman i en vindlande epistel för blicken.

En gång har det funnits ett tegelbruk i Hägersten. Husfasaderna omkring är täckta med tegel. Detta bland annat har bidragit till valet av konstnärligt material när Pia Mauno började arbeta med sin konstnärliga gestaltning i området. På en befintlig betongmur i kvarteret Banken har hon skapat en modern epistel i glaserat och oglaserat tegel. Den lekfulla, poetiska titeln, Maunos epistlar. Svep om kappa. Stig på trappan. Låt en fjäril landa i din hand är en varmhjärtad blinkning till Carl Michael Bellman. 

Bellman vistades gärna i Hägersten. Hans syster var gift med Claes Arrhén von Kapfelman som ägde Hägerstens gård. Trubadurens återkommande besök i trakten ekar i hans kända och älskade Fredmans epistlar. Som Bellman i sina visor blandar även Pia Mauno olika referenser i sina verk. Här finns kopplingar såväl till antiken, konsthistorien och det förflutna som till personliga minnen och händelser från vår tid. I gestaltningen avspeglas vardagens magiska äventyr och mytiska berättelser som i klassiska dramer. Det handlar om poesi i det stora och det lilla och om små och stora händelser i våra liv. Här avbildas något som kanske just nu utspelar sig i en av lägenheterna omkring och något som har en universell karaktär.

Konstverket, inspirerat av Fredmans epistel 49, består av fem handmålade scener och fristående, abstrakta detaljer. Bilderna hakar i varandra i ett fritt flöde. Cirklar i olika storlekar och färger skapar rörelse. De monokroma partierna formar pauser i berättandet och små vilorum för blicken innan den får vandra vidare till nästa färgrik scen eller detalj.

Pia Mauno, född 1969, är utbildad vid Konsthögskolan Valand. Hon rör sig obehindrat mellan måleri, skulptur och installation. Hennes komplexa bilder kännetecknas av svindlande perspektiv, överraskande kombinationer och surrealistiska undertoner. Mauno är initiativtagare till tankesmedjan Skräddare som rebell, den plattform där samtal om konst, filosofi och textila arv kan mötas. Hon har ställt ut på Galleri Thomassen i Göteborg, CFHill i Stockholm, Västerås konstmuseum, Göteborgs konsthall med flera. Pia Mauno är bland annat representerad på Göteborgs konstmuseum, Västerås konstmuseum, Alma Löv Museum och Statens konstråd.

Konstprojektledare: Marie Holmgren
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer