Utlysningar konstnärlig gestaltning

Välkommen att ansöka om att utföra gestaltningsprojekt i Stockholms stad!
Vill du veta hur det går till? Läs mer här

Aktuella utlysningar

Avslutade utlysningar

Slussen | The Katarina Park

Stockholm konst has the pleasure of inviting artists to submit a tender for an artistic commission in Katarina Park, a new city park at Slussen, central Stockholm. The site for the artwork is stunning, next to the bay of Saltsjön.

We welcome Your application!

Ansök här senast 220112

Kungsholmen: Polishusparken

Polishusparken på Kungsholmen är ett prioriterat ombyggnadsprojekt med målet skapa en attraktiv och välkomnande kvarterspark för dagens och framtidens stockholmare. I parkens nya del, längs ett gång- och cykelstråk, ges plats för konstnärlig gestaltning.

Välkommen med Din intresseanmälan!

Ansök här senast 211222

Odenplan: Vasa Real x 2

I samband med tillbyggnad av Vasa Reals grund- och förskola utlyser Stockholm konst två separata gestaltningsuppdrag: En skulptur/relief på skolans fasad och väggbaserad konst till skolans två matsalar. 

Välkommen med Din intresseanmälan, som kan avse ett eller båda uppdragen!

Ansök här senast 211125

Sergels torg: Minnesplats 7 april

Stockholm stad har beslutat att Sergels torg ska få ett konstnärligt gestaltat minnesmärke med anledning av terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017.
Välkommen med Din ansökan om att delta i upphandlingen till detta gestaltningsuppdrag!

Ansök här senast 211116

Johanneshov: Kylhusparken, Slakthusområdet

Slakthusområdet är ett industriområde som är på väg att utvecklas till en helt ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel, nöjen, mat- och kulturupplevelser. Det övergripande temat för konsten i Slakthusområdet är Scenen-Stadens rum. Området kommer att uppföras i etapper. I etapp 1 ingår även Kylhusparken, som ska bli ett gestaltat rum i det offentliga rummet.

Ansök här senast 211028

Farsta: Larsboda strandpark

I Farsta pågår arbetet med att skapa Larsboda strandpark – ett rekreationsområde och naturstråk som ökar tillgängligheten till Drevvikens stränder. I den del av strandparken som kallas Hagmarken ges även plats för en skulptural konstnärlig gestaltning. Hagmarken är en öppen plats som inramas av skog. Här kan konsten bidra till att skapa både intimitet och rumslighet, energi och mystik.

Ansök här senast 210914

Spånga: Sundbyskolan

I samband med att Sundbyskolan byggs om och nya byggnader tillkommer bjuder Stockholm konst in till intresseanmälan för konstnärlig gestaltning på skolgården. För projektet efterfrågas en konstnär som kan utgå från skolgårdens labyrintiska karaktär och skapa tredimensionella verk för två platser. Gestaltningen bör rikta sig till barn i åldrarna 6-16 år.

Ansök här senast 210801

Skärholmen: Förskolegård

Stockholm konst utlyser ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i området runt Ekholmsvägens nya förskola i Skärholmen. Projektet syftar till att stimulera barnens lek och aktivitet och att bidra till ett nyfiket utforskande genom att utgå från den omgivande naturen.

Ansök här senast 210722

Hässelby: Fyrspannsgatan, muralmålning

Inom ramen för Stockholm konsts satsning på muralmålningar och gatukonst eftersöks nu en konstnär som kan arbeta med ett storskaligt verk på väggarna i en gångtunnel i Hässelby. Konstnären förväntas att under skisskedet delta i en dialog med de boende i området.

Ansök här senast 210620

Kungsgatan: Regeringsgatans bro

Kungsgatan är en central paradgata, mitt i Stockholms innerstad. I samband med en renovering av Kungsgatan bjuder Stockholm konst in till intresseanmälan för en konstnärlig gestaltning under Regeringsgatans bro över Kungsgatan. Här eftersöks en konstnär som arbetar med måleri och ljuskonst. Antingen genom en kombination av teknikerna eller separerat. Platsen för konsten är brons välvda undersida och ställverksfasaden som vetter mot trottoaren.

Ansök här senast 210615