Utlysningar konstnärlig gestaltning


Din konst – en del av det offentliga rummet?

Du som är yrkesverksam konstnär är välkommen att ansöka om att genomföra gestaltningsprojekt i Stockholms stad. När du ansöker deltar du i en offentlig upphandling som sker i två steg.

Aktuella utlysningar

Avslutade utlysningar

Gubbängens sportfält - Konstvägg

Konstvägg, funktionshusets södra yttervägg Läs mer

Skanskvarnsskolan - Interiör | Skolans matsal

Hängande verk i skolans matsal Läs mer

Skanskvarnsskolan - Exteriör | Skolans entré

Grafisk betong på sockelfasaden vid den nya entrén Läs mer

Så här går det till


Upphandling av ett gestaltningsuppdrag görs i två steg:

1. Anmäl ditt intresse att utföra skissförslag.

2. Inkomna anmälningar/ referensprojekt utvärderas, tilldelning av skissuppdrag sker.
Färdigt skissuppdrag utvärderas och beslut om beställning av gestaltningsuppdraget tas.

All utvärdering görs av representanter från Stockholm konst, externa konstprojektledare samt Stockholm konsts beställare. 

Läs mer om upphandlingens förutsättningar i anslutning till respektive projektbeskrivning!
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer