Utlysningar konstnärlig gestaltning

Välkommen att ansöka om att utföra gestaltningsprojekt i Stockholms stad!
Vill du veta hur det går till? Läs mer här

Aktuella utlysningar

Avslutade utlysningar

Grimstaskolan | Vällingby

I samband med att Grimstaskolan i Vällingby renoveras ska skolan även förses med konstnärlig gestaltning. Platsen för den konsten är ett hisschakt som inte längre är i bruk. Här finns en spännande rumslig volym som sträcker sig genom fem våningsplan och som innebär spännande möjligheter för en konstnär att utgå från hisschaktets avgränsning och/eller använda sig av rummets gränslöshet, i både horisontell och vertikal riktning. 

Välkommen med Din intresseanmälan!

Ansök här senast 230827

Slättgårdsskolan | Bredäng

Stockholm konst utlyser gestaltningsuppdrag till Slättgårdsskolans atrium. Här kan konsten, tack vare atriets generösa höjd, breda ut sig i taket eller i rummets rymd och på ett tydligt sätt prägla den plats som är tänkt att bli skolans sociala centrum, hjärta och puls.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här senast 230827

Parktorget | Hagastaden

Stockholm konst utlyser uppdrag att skapa platsspecifik tredimensionell konstnärlig gestaltning till Parktorget i Norra Stationsparkens mitt, som även utgör en nod i området. Vi söker en konstnär som förmår att tillföra platsen liv och dynamik genom ett oväntat, organiskt och livfullt uttryck. Uppdragets tema är ”Avatarer”.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här senast 230630

Farsta strand | Edö seniorboende

Stockholm konst utlyser gestaltningsupppdrag på fem våningsplan i seniorboendet Edö. Här kan ett tydligt konstnärligt grepp, där konstens materialitet och taktilitet svarar mot den rationalitet som präglar byggnaden i övrigt, bidra till att boendets centrala passager blir en stimulerande miljö med egen karaktär.

Välkommen med Din intresseanmälan!

Ansök här senast 230521

Konstnärlig gestaltning | Platsspecifikt måleri med oväntade perspektiv

Farsta brandstation ska rustas upp och moderniseras. Eftersom brandmän bor på sin arbetsplats i perioder är personalens utrymmen särskilt betydelsefulla för trivseln. I samband med ombyggnationen kommer därför dessa utrymmen att förses med platsspecifik konst: måleri som löper som en röd tråd mellan personalens matsal och dagrum.

Välkommen med Din intresseanmälan!

Ansök här senast 230309

Söderholmen | Johannesdalsparken: Skulpturala uttryck i samklang med naturens storskalighet

Stockholm konst söker en konstnär/ett konstnärsteam som, genom att arbeta med en eller flera platser i Johannesdalsparken, vill förstärka områdets befintliga kvaliteter med sin konst. Temat för gestaltningsuppdraget är "Möten, natur och kultur".

Välkommen med Din/Er intresseanmälan!

Ansök här senast 230228

Skulptural gestaltning - Yttre gården, Dalens seniorboende, Enskede/Sandsborg

I samband med att Enskededalens servicehus byggs om för att fungera som seniorboende, kommer även den seniorboendets utomhusmiljö att rustas upp. Stockholm konst utlyser skulpturalt gestaltningsuppdrag till boendets yttre gård.

Välkommen med Din intresseanmälan!

Ansök här senast 221128

Konstnärlig gestaltning till Dalens seniorboende, Enskede/Sandsborg

I samband med att Enskededalens servicehus byggs om för att bli ett nytt seniorboende, utlyser Stockholm konst två stycken gestaltningsuppdrag som rör boendets inomhusmiljö.

Välkommen med Din/Er intresseanmälan!

Ansök här senast 221128

Entréer - Kungsholmens brandstation

När Kungsholmens brandstation byggs om förses fastighetens framsida med två nya entréer – en för brandstationens personal och en som kommer att användas av externa verksamheter.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här senast 221117

Stockholm konst söker konstprojektledare

Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet är tillgänglig för alla som vistas där. Stockholm konst gör – tillsammans med konstnärer och konstprojektledare – konst i stadens offentliga miljöer; i skolor, förskolor, äldreboenden, bostadsområden, parker etc.

Vill Du leda konstprojekt och konstnärliga processer?
Välkommen att ansöka om konstprojektledaruppdrag hos Stockholm konst!

Ansök här senast 221107