Utlysningar konstnärlig gestaltning

Välkommen att ansöka om att utföra gestaltningsprojekt i Stockholms stad!
Vill du veta hur det går till? Läs mer här

Aktuella utlysningar

Avslutade utlysningar

Skulptural gestaltning - Yttre gården, Dalens seniorboende, Enskede/Sandsborg

I samband med att Enskededalens servicehus byggs om för att fungera som seniorboende, kommer även den seniorboendets utomhusmiljö att rustas upp. Stockholm konst utlyser skulpturalt gestaltningsuppdrag till boendets yttre gård.

Välkommen med Din intresseanmälan!

Ansök här senast 221128

Konstnärlig gestaltning till Dalens seniorboende, Enskede/Sandsborg

I samband med att Enskededalens servicehus byggs om för att bli ett nytt seniorboende, utlyser Stockholm konst två stycken gestaltningsuppdrag som rör boendets inomhusmiljö.

Välkommen med Din/Er intresseanmälan!

Ansök här senast 221128

Entréer - Kungsholmens brandstation

När Kungsholmens brandstation byggs om förses fastighetens framsida med två nya entréer – en för brandstationens personal och en som kommer att användas av externa verksamheter.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här senast 221117

Stockholm konst söker konstprojektledare

Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet är tillgänglig för alla som vistas där. Stockholm konst gör – tillsammans med konstnärer och konstprojektledare – konst i stadens offentliga miljöer; i skolor, förskolor, äldreboenden, bostadsområden, parker etc.

Vill Du leda konstprojekt och konstnärliga processer?
Välkommen att ansöka om konstprojektledaruppdrag hos Stockholm konst!

Ansök här senast 221107

Fruängens seniorboende

I Fruängen ligger Fruängsgården, ett tidigare serviceboende som ska byggas om till seniorboende. I samband med detta söker vi en konstnär med ett starkt personligt uttryck och som med sin konst vill utveckla miljön och bidra till trivsel och trygghet för boende och besökare.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här senast 220614

Betty Petterssons högstadium och gymnasium

När Enskede gårds gymnasium renoveras och anpassas får skolan nytt namn efter Betty Pettersson, den första kvinnan som 1871 tog studentexamen i Sverige. Den nya skolan ska ge plats för en sammanhållen konstnärlig gestaltning längs ett stråk genom skolan.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här senast 220610

Årstabergs stationsområde | Keramisk gestaltning

I anslutning till Årstabergs pendeltågstation ligger kv Packrummet. Här omvandlas just nu ett tidigare industriområde till en ny, tät stadsdel med bostäder, skola, förskola och verksamhetslokaler. Årstabergs stationsområde, som är en del av byggprojektet, ger plats för keramisk gestaltning.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här senast 220526

Blekholmsterrassen | Skulptural gestaltning i strandpark vid Klara sjö

Blekholmsterrassen på Norrmalm har en något undanskymd placering intill Klara sjö, i brytpunkten mellan olika tider, tempon och historiska lager. I parkområdet intill vattnet ges plats för en skulptural gestaltning som tar fasta på platsens poetiska kvaliteter.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här senast 220506

Kv Måsholmen | Skulptural iscensättning i flera akter

Stockholm konst utlyser ett nytt gestaltningsuppdrag: att skapa en skulptural gestaltning i kvarteret Måsholmen, Skärholmen. Fastigheten som uppförs här kommer att bli ett landmärke som syns både på nära och långt håll. Här finns möjlighet att, skapa en konstnärlig iscensättning i flera akter och i samklang med arkitekturen.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här senast 220503

Kristinebergs IP

När Kristinebergs IP ska rustas upp ges plats för en konstnärlig gestaltning, på planket som omgärdar delar av idrottsplatsen, och som kommer att bilda en fond inåt mot arenan och utåt, mot staden.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här senast 220420