Utlysningar konstnärlig gestaltning

Här kan du som konstnär ansöka om att få genomföra något av våra konstprojekt. Stockholm konsts uppgift är att ge stockholmarna den allra bästa konsten. Vi ser till att nya konstverk tar plats på gator och torg, i parker och bostadsområden, i förskolor och skolor, i omsorgsboenden och i stadens fastigheter.

Avslutade utlysningar

Upphandlingen av ett gestaltningsuppdrag görs genom en s.k. urvalsupphandling, i två steg:

1. Ansök om att utföra skissuppdrag genom att fylla i den ansökningsblankett som finns i anslutning respektive projektbeskrivning. Den konstnär som bedömns ha de bästa kvalifikationerna tilldelas ett skissuppdrag. Avtal om med option på beställning av gestaltningsuppdraget tecknas.

2. Utvärdering av skissuppdrag. Beslut om tilldelning/beställning av gestaltningsuppdraget. Tilläggsavtal för beställning av produktion tecknas.

* * *

Alla ansökningar utvärderas av representanter från Stockholm konst, externa konstprojektledare samt beställaren. Läs mer om upphandlingen i anslutning till respektive projektbeskrivning!
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer