Utlysningar konstnärlig gestaltning

Din konst – en del av det offentliga rummet?

Du som är yrkesverksam konstnär är välkommen att ansöka om att genomföra gestaltningsprojekt i Stockholms stad. När du ansöker deltar du i en offentlig upphandling som sker i två steg.

Aktuella utlysningar

Avslutade utlysningar

Farsta: Hästhagsskolan

I samband med att Hästhagsskolan i Farsta byggs ut och renoveras, ges plats för en tredimensionell väggbaserad konstnärlig gestaltning på skolans fasad, i nära anslutning till den nya entrén. Verkets storlek ger möjligheter att skapa en konstnärlig gestaltning som utmanar den ursprungliga, strama arkitekturen.

Utlysningen avser uppdrag att göra ett skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag.
Välkommen med din intresseanmälan!

Ansökningsperiod 2021-01-19 – 2021-02-22

Årstastråket: Spårportsområdet, Arlaparken

Denna upphandling avser konstnärlig gestaltning i spårporten i den östra delen av Arlaparken. Arlaparken är en del av ett större byggprojekt, Årstastråket, där LJUS är ett övergripande tema.

Ansökningsperiod 2020-12-23 – 2021-02-01

Entréhall - Rinkeby allé vård- och omsorgsboende

Denna upphandling avser ett konstnärlig gestaltningsuppdrag till ett nytt vård- och omsorgsboende vid Rinkeby allé. Det väggbaserade verket ska vara placerat i entréhallen – ett stort och ljust rum som inte bara ska fungera som genomströmningsplats. Här skapas även sociala ytor och en hemlik miljö.

Ansökningsperiod 2020-11-16 – 2020-12-16

Bromma: Rondell

När Bromma Blocks expanderar och får mer ytor för kontor, hotelletablering och handel, ökar behoven av en utbyggd infrastruktur för både personbils- och kollektivtrafik. I samband med detta byggs en ny rondell för in- och utfart till Bromma Blocks handelsområde och Bromma flygplats. Den nya rondellen är även platsen för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag.

Ansökningsperiod 2020-11-13 – 2020-12-14

Midsommarkransens grundskola: Skolans entréer

I samband med uppförandet av en ny grundskola för cirka 1000 elever i Midsommarkransen utlyser Stockholm konst ett konstnärligt gestaltningsuppdrag.

Ansökningsperiod 2020-10-13 – 2020-11-13

Husby centrum - Centrala torget

Skissuppdrag och eventuell beställning av ett platsspecifikt konstnärligt verk till Husbys centrum.

Ansökningsperiod 2020-06-18 – 2020-08-10

Drevvikshöjden

Bostadsområdet Perstorp 1,Drevvikshöjden, Farsta

Familjebostäder uppför fastigheter för hyresrätter i området Drevvikshöjden och har, i enlighet med den s.k. enprocentsregeln, avsatt medel för produktion av konstnärlig gestaltning till området.

Denna upphandling avser skissuppdrag och eventuell beställning av ett platsspecifikt konstnärligt verk till kvarteret Perstorp 1, som är den mest centrala och förtätade delen i området.

Ansökningsperiod 2020-04-27 – 2020-05-27

Bostadsområdet Fäboden

Konstnärlig gestaltning i nytt bostadområde

Familjebostäder bygger 108 nya bostäder i två vinkelhus på Bjursätragatan i kvarteret Fäboden 1 i Rågsved. Syftet är, förutom att möta behovet av fler bostäder, att skapa mer liv, rörelse och ökad trygghet på Bjursätragatan. I anslutning till de två bostadshusen planeras ett entrétorg med plats för aktiviteter och möten. Torget framför bostadshusens entréer är platsen för en konstnärlig skulptural insats.

Ansökningsperiod 2020-04-07 – 2020-05-04

Studentboende i kv Gisslaren

Konstnärlig gestaltning till nya studentbostäder

Familjebostäder bygger längs med Årstastråket, Årstavägen 11, i kvarteret Gisslaren två nya fastigheter med studentbostäder och förskola. De två huskropparna länkas samman med en låg byggnad med takterrass. Husen har en modernistisk arkitektur, gestaltad med sinuskorrugerad betong, många fönster och små balkonger. Det blir 96 studentlägenheter i två hus, på 5 respektive 8 våningar. I anslutning till entréerna på framsidan finns ett kvadratiskt entrétorg

Ansökningsperiod 2020-04-07 – 2020-05-04

Gubbängens sportfält - Konstvägg

Konstvägg, funktionshusets södra yttervägg

Ansökningsperiod 2020-02-03 – 2020-02-19

Välkommen att ansöka om att utföra konstnärligt gestaltningsprojekt!

Du som uppfyller de allmänna kraven och som i dina insända referensprojekt uppvisar bäst konstnärlig kapacitet att utföra det platsspecifika verket, kommer att tilldelas skissuppdrag. När ditt färdiga skissförslag blivit godkänt, skrivs ett kompletterande avtal för beställningen av gestaltningsuppdraget. 

Läs mer om förutsättningarna för gestaltningsprojekten i anslutning till respektive projektbeskrivning!
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer