Utlysningar konstnärlig gestaltning

Välkommen att ansöka om att utföra gestaltningsprojekt i Stockholms stad!
Vill du veta hur det går till? Läs mer här

Aktuella utlysningar

Avslutade utlysningar

Farsta: Larsboda strandpark

I Farsta pågår arbetet med att skapa Larsboda strandpark – ett rekreationsområde och naturstråk som ökar tillgängligheten till Drevvikens stränder. I den del av strandparken som kallas Hagmarken ges även plats för en skulptural konstnärlig gestaltning. Hagmarken är en öppen plats som inramas av skog. Här kan konsten bidra till att skapa både intimitet och rumslighet, energi och mystik.

Ansök här senast 210914

Spånga: Sundbyskolan

I samband med att Sundbyskolan byggs om och nya byggnader tillkommer bjuder Stockholm konst in till intresseanmälan för konstnärlig gestaltning på skolgården. För projektet efterfrågas en konstnär som kan utgå från skolgårdens labyrintiska karaktär och skapa tredimensionella verk för två platser. Gestaltningen bör rikta sig till barn i åldrarna 6-16 år.

Ansök här senast 210801

Skärholmen: Förskolegård

Stockholm konst utlyser ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i området runt Ekholmsvägens nya förskola i Skärholmen. Projektet syftar till att stimulera barnens lek och aktivitet och att bidra till ett nyfiket utforskande genom att utgå från den omgivande naturen.

Ansök här senast 210722

Hässelby: Fyrspannsgatan, muralmålning

Inom ramen för Stockholm konsts satsning på muralmålningar och gatukonst eftersöks nu en konstnär som kan arbeta med ett storskaligt verk på väggarna i en gångtunnel i Hässelby. Konstnären förväntas att under skisskedet delta i en dialog med de boende i området.

Ansök här senast 210620

Kungsgatan: Regeringsgatans bro

Kungsgatan är en central paradgata, mitt i Stockholms innerstad. I samband med en renovering av Kungsgatan bjuder Stockholm konst in till intresseanmälan för en konstnärlig gestaltning under Regeringsgatans bro över Kungsgatan. Här eftersöks en konstnär som arbetar med måleri och ljuskonst. Antingen genom en kombination av teknikerna eller separerat. Platsen för konsten är brons välvda undersida och ställverksfasaden som vetter mot trottoaren.

Ansök här senast 210615

Bandhagen: Fristående verk på innergård, kv Färgfilmen

I Bandhagen, kv Färgfilmen, byggs just nu ett flerbostadshus med 61 lägenheter. Stockholm konst söker en konstnär som kan skapa en fristående konstnärlig gestaltning på innergården med en stödmur som bas och en roströd betongvägg som fond. Teckning blir ett viktigt uttrycksmedel för gestaltningen och möjliga tekniker för verket är t. ex. smide, vattenskärning och relief, eventuellt kombinerat med ljus.

Ansök här senast 210524

Kista torg: Lysande eller belyst? Väggbaserat verk på fasad

Stockholm konst utlyser nytt gestaltningsuppdrag: En relief eller ett tredimensionellt verk, lysande eller belyst, direkt på fasad. Förhoppningen är att den konstnärliga gestaltningen ska bli ett signum och ett orienterande riktmärke för området kring Kista torg.
Välkommen med din ansökan!

Ansök här senast 210510

Hjorthagen: Väggbaserat verk till entré och trapphall i nytt seniorboende

I samband med en ombyggnation av Dianagårdens tidigare vård- och omsorgsboende skapas ett nytt seniorboende för personer 65+. Seniorboendets huvudentré och det anslutande trapphuset har utsetts som plats för konstnärlig gestaltning. Stockholm konst utlyser uppdraget att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag här.
Välkommen med din ansökan!

Hjorthagen - Konstprojektets förutsättningar

Ansök här senast 210426

Kungsholmen: Tekniska nämndhuset

Tekniska nämndhuset genomgår just nu en interiör modernisering som ska stå klar 2023. I samband med detta byggs nya personalutrymmen: tre matsalar som även kommer att användas för konferenser. Stockholm konst utlyser uppdraget att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag för tre väggbaserade verk i dessa rum.
Välkommen med din ansökan! 

Ansök här senast 210422

Stora mossen: Skulptural gestaltning, Bromma gymnasium

I samband med att Bromma gymnasium byggs ut och renoveras, har skolgården utsetts som plats för skulptural gestaltning. Konsten blir centralt placerad på ett nytt, tydligt definierat torg. Stockholm konst utlyser uppdrag att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag.
Välkommen med din ansökan!

Ansök här senast 210411