Utlysningar konstnärlig gestaltning

Välkommen att ansöka om att utföra gestaltningsprojekt i Stockholms stad!
Vill du veta hur det går till? Läs mer här

Aktuella utlysningar

Avslutade utlysningar

Kungsgatan: Regeringsgatans bro

Kungsgatan är en central paradgata, mitt i Stockholms innerstad. I samband med en renovering av Kungsgatan bjuder Stockholm konst in till intresseanmälan för en konstnärlig gestaltning under Regeringsgatans bro över Kungsgatan. Här eftersöks en konstnär som arbetar med måleri och ljuskonst. Antingen genom en kombination av teknikerna eller separerat. Platsen för konsten är brons välvda undersida och ställverksfasaden som vetter mot trottoaren.

Ansök här senast 210615

Bandhagen: Fristående verk på innergård, kv Färgfilmen

I Bandhagen, kv Färgfilmen, byggs just nu ett flerbostadshus med 61 lägenheter. Stockholm konst söker en konstnär som kan skapa en fristående konstnärlig gestaltning på innergården med en stödmur som bas och en roströd betongvägg som fond. Teckning blir ett viktigt uttrycksmedel för gestaltningen och möjliga tekniker för verket är t. ex. smide, vattenskärning och relief, eventuellt kombinerat med ljus.

Ansök här senast 210524

Kista torg: Lysande eller belyst? Väggbaserat verk på fasad

Stockholm konst utlyser nytt gestaltningsuppdrag: En relief eller ett tredimensionellt verk, lysande eller belyst, direkt på fasad. Förhoppningen är att den konstnärliga gestaltningen ska bli ett signum och ett orienterande riktmärke för området kring Kista torg.
Välkommen med din ansökan!

Ansök här senast 210510

Hjorthagen: Väggbaserat verk till entré och trapphall i nytt seniorboende

I samband med en ombyggnation av Dianagårdens tidigare vård- och omsorgsboende skapas ett nytt seniorboende för personer 65+. Seniorboendets huvudentré och det anslutande trapphuset har utsetts som plats för konstnärlig gestaltning. Stockholm konst utlyser uppdraget att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag här.
Välkommen med din ansökan!

Hjorthagen - Konstprojektets förutsättningar

Ansök här senast 210426

Kungsholmen: Tekniska nämndhuset

Tekniska nämndhuset genomgår just nu en interiör modernisering som ska stå klar 2023. I samband med detta byggs nya personalutrymmen: tre matsalar som även kommer att användas för konferenser. Stockholm konst utlyser uppdraget att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag för tre väggbaserade verk i dessa rum.
Välkommen med din ansökan! 

Ansök här senast 210422

Stora mossen: Skulptural gestaltning, Bromma gymnasium

I samband med att Bromma gymnasium byggs ut och renoveras, har skolgården utsetts som plats för skulptural gestaltning. Konsten blir centralt placerad på ett nytt, tydligt definierat torg. Stockholm konst utlyser uppdrag att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag.
Välkommen med din ansökan!

Ansök här senast 210411

Rinkeby vård- och omsorgsboende: Gemenskapsutrymmen och gångstråk på 5 våningsplan

I Rinkeby pågår just nu produktion av ett nytt vård- och omsorgsboende som ska stå klart 2022. Ambitionen är att skapa ett gruppboende med en stimulerande, trygg och hemlik miljö. Det konstnärliga uppdraget här är relativt omfattande och berör gångstråk och gemensamma utrymmen på fem våningsplan. Stockholm konst utlyser uppdraget att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag i detta projekt. 
Välkommen med din ansökan!

Ansök här senast 210331

Bandhagen: Bäckahagens skola

När Bäckahagens skola byggs om ges plats för konstnärlig gestaltning i ett längre stråk som kan bestå av många förgreningar i och i anslutning till skolbyggnaden. Här finns möjligheter att skapa en sammanhållen egensinnig berättelse eller ett kluster av berättelser. Förhoppningen är konsten ska bli ett signum för skolan.

Stockholm konst utlyser uppdraget att utföra skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag i detta projekt. Välkommen med din ansökan!

Ansök här senast 210316

Midsommarkransens grundskola: Skolans entréhall

Stockholm konst utlyser ett nytt konstnärligt gestaltningsuppdrag:
Ett väggbaserat verk i entréhallen i Midsommarkransens grundskola. Uppdraget innebär att genomföra en platsspecifik väggbaserad konstnärlig gestaltning som förstärker rummets karaktär och bidrar till att förhöja skolans mest besökta och centrala plats.
Välkommen med din ansökan!

Ansök här senast 210310

Farsta: Hästhagsskolan

I samband med att Hästhagsskolan i Farsta byggs ut och renoveras, ges plats för en tredimensionell väggbaserad konstnärlig gestaltning på skolans fasad, i nära anslutning till den nya entrén. Verkets storlek ger möjligheter att skapa en konstnärlig gestaltning som utmanar den ursprungliga, strama arkitekturen.

Utlysningen avser uppdrag att göra ett skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag.
Välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här senast 210222