Utlysningar konstnärlig gestaltning

Din konst – en del av det offentliga rummet?

Du som är yrkesverksam konstnär är välkommen att ansöka om att genomföra gestaltningsprojekt i Stockholms stad. När du ansöker deltar du i en offentlig upphandling som sker i två steg.

Aktuella utlysningar

Avslutade utlysningar

Midsommarkransens grundskola: Skolans entréer

I samband med uppförandet av en ny grundskola för cirka 1000 elever i Midsommarkransen utlyser Stockholm konst ett konstnärligt gestaltningsuppdrag.

Ansökningsperiod 2020-10-13 – 2020-11-13

Husby centrum - Centrala torget

Skissuppdrag och eventuell beställning av ett platsspecifikt konstnärligt verk till Husbys centrum.

Ansökningsperiod 2020-06-18 – 2020-08-10

Drevvikshöjden

Bostadsområdet Perstorp 1,Drevvikshöjden, Farsta

Familjebostäder uppför fastigheter för hyresrätter i området Drevvikshöjden och har, i enlighet med den s.k. enprocentsregeln, avsatt medel för produktion av konstnärlig gestaltning till området.

Denna upphandling avser skissuppdrag och eventuell beställning av ett platsspecifikt konstnärligt verk till kvarteret Perstorp 1, som är den mest centrala och förtätade delen i området.

Ansökningsperiod 2020-04-27 – 2020-05-27

Bostadsområdet Fäboden

Konstnärlig gestaltning i nytt bostadområde

Familjebostäder bygger 108 nya bostäder i två vinkelhus på Bjursätragatan i kvarteret Fäboden 1 i Rågsved. Syftet är, förutom att möta behovet av fler bostäder, att skapa mer liv, rörelse och ökad trygghet på Bjursätragatan. I anslutning till de två bostadshusen planeras ett entrétorg med plats för aktiviteter och möten. Torget framför bostadshusens entréer är platsen för en konstnärlig skulptural insats.

Ansökningsperiod 2020-04-07 – 2020-05-04

Studentboende i kv Gisslaren

Konstnärlig gestaltning till nya studentbostäder

Familjebostäder bygger längs med Årstastråket, Årstavägen 11, i kvarteret Gisslaren två nya fastigheter med studentbostäder och förskola. De två huskropparna länkas samman med en låg byggnad med takterrass. Husen har en modernistisk arkitektur, gestaltad med sinuskorrugerad betong, många fönster och små balkonger. Det blir 96 studentlägenheter i två hus, på 5 respektive 8 våningar. I anslutning till entréerna på framsidan finns ett kvadratiskt entrétorg

Ansökningsperiod 2020-04-07 – 2020-05-04

Gubbängens sportfält - Konstvägg

Konstvägg, funktionshusets södra yttervägg

Ansökningsperiod 2020-02-03 – 2020-02-19

Skanskvarnsskolan - Interiör | Skolans matsal

Hängande verk i skolans matsal

Ansökningsperiod 2019-12-15 – 2020-01-20

Skanskvarnsskolan - Exteriör | Skolans entré

Grafisk betong på sockelfasaden vid den nya entrén

Ansökningsperiod 2019-12-15 – 2020-01-20

Så här går det till


1. Anmäl ditt intresse att utföra skissförslag.

2. Inkomna anmälningar/ referensprojekt utvärderas, tilldelning av skissuppdrag sker.

Beslut om beställning av gestaltningsuppdraget tas efter utvärdering av skissförslag.
Utvärdering görs av Stockholm konst, externa konstprojektledare samt beställaren. 

Läs mer om upphandlingens förutsättningar i anslutning till respektive projektbeskrivning!
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer