Utlysningar konstnärlig gestaltning

Välkommen att ansöka om att utföra gestaltningsprojekt i Stockholms stad!
Vill du veta hur det går till? Läs mer här

Aktuella utlysningar

Avslutade utlysningar

Järva | Järva Begravningsplats

Det vinnande bidraget, Öarna av Kristine Jensens arkitektbyrå för Järva begravningsplats, håller nu på att genomföras. Begravningsplatsen är en icke konfessionell begravningsplats som ska innehålla kistgravar, urngravar, minneslund och askgravlundar som placeras i olika ”öar” i landskapet. Det stora området ska förutom att vara en begravningsplats fungera som ett öppet rekreativt område.

I detta gestaltningsuppdrag förväntas konsten, i dialog med befintliga kulturella värden, adressera frågor om transcendens, kontemplation och reflexion i en vid, existentiell och samtida mening. Stockholm konst söker en konstnär som arbetar tredimensionellt.

Välkommen med din ansökan!

Ansök här senast 240222

Vasastan | kv. Vasen

Kv. Vasen i Vasastan ska byggas om till seniorbostäder. I samband med ombyggnaden skapas utrymme för en konstnärlig gestaltning inom fastighetens utomhusmiljöer. Byggnaden har en u-formad plan med en innergård och huvudentré mot Kadettgatan. Det är en form som både är sluten mot sig själv och samtidigt öppnar upp mot omgivningen. Här finns möjligheten att ge platsen en tydlig karaktär i ett sammanhållet visuellt gestaltande. Uppdraget är att stärka platsens identitet och samtidigt vara öppen mot världen utanför.

Välkommen med din ansökan!

Ansök här senast 240219

Östermalm | Östermalmstorg

Östermalmstorg ska rustas upp till ett levande, tryggt och tillgängligt stadstorg där Stockholmarna vill träffas och umgås. Torget har varit ett utpräglat handelstorg och torghandeln kommer fortsatt att vara en betydande del av platsens karaktär. I samband med upprustningen ges plats för en intresseväckande konstnärlig gestaltning vid torgets entré från Storgatan.

Välkommen med din ansökan!

Ansök här senast 240202

Sköndalsskolan | Sköndal

Sköndalsskolan uppfördes på 1950-talet i en karaktäristisk tegelarkitektur och har ett särskilt stort kulturhistoriskt värde. Skolan ska nu byggas ut med en fristående skolbyggnad i två våningar. Den nya byggnaden ritas av White arkitekter i nära dialog med den befintliga arkitekturen. Arkitekternas ledord för projektet är varsamt, värdigt, avskalat. I samband med tillbyggnaden skapas utrymme för en konstnärlig gestaltning på fasad vid entrén med möjlighet till en fortsättning invändigt i det centrala trapphuset.

Välkommen med din ansökan!

Ansök här senast 240126

Jan Stenbecks torg | Kista

Tvärbanans Kistagren ska få en hållplats på Jan Stenbecks torg i Kista. I samband med detta kommer torget att byggas om och här finns då möjlighet att göra platsen intressant genom ett nytt konstverk – ett självständigt utropstecken eller tankeväckande och fastasifullt påstående. Till detta gestaltningsuppdrag söker Stockholm konst en konstnär som vill berika torget med en tredimensionell konstnärlig gestaltning.

Välkommen med din ansökan!

Ansök här senast 231121

Årstafältets bollplan | Årsta

Utvecklingen av Årstafältet är ett omfattande projekt som sker etappvis och där varje etapp rymmer ett antal olika delprojekt. Ambitionen är både att skapa en attraktiv offentlig miljö – en plats för möten, rekreation och aktivitet – och att binda ihop Årsta med Östberga, Valla gärde och Enskedefältet. Att värna om Stockholms grönområden och att bereda plats för rekreation är ett delprojekt, som även innebär att ge plats för idrott, träning och möten. Till det här uppdraget söker Stockholm konst en konstnär som arbetar i en målerisk tradition och som här får möjlighet att ta sig an fasader i utomhusmiljö.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här senast 231022

Tenstaterrassen | Tensta

Stockholm konst inbjuder verksamma konstnärer att delta i upphandling för skulpturalt gestaltningsuppdrag och produktion av offentlig konst till Tenstaterrassen. Till detta uppdrag söker vi en konstnär som genom ett skulpturalt konstverk kan berika Tenstaterrassens nya park.

Välkommen att delta i upphandlingen!

Ansök här senast 231006

Tegelbacken | Rödbodtorget

Tegelbacken och Rödbodtorget ska förnyas och förändras från att vara en trafikplats till ett mer park- och torgliknande format, vilket ger möjlighet till konstnärlig gestaltning. Till det här gestaltningsuppdraget söker Stockholm konst en konstnär för konstnärlig gestaltning för Tegelbacken.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här senast 231002

Grimstaskolan | Vällingby

I samband med att Grimstaskolan i Vällingby renoveras ska skolan även förses med konstnärlig gestaltning. Platsen för den konsten är ett hisschakt som inte längre är i bruk. Här finns en spännande rumslig volym som sträcker sig genom fem våningsplan och som innebär spännande möjligheter för en konstnär att utgå från hisschaktets avgränsning och/eller använda sig av rummets gränslöshet, i både horisontell och vertikal riktning. 

Välkommen med Din intresseanmälan!

Ansök här senast 230827

Slättgårdsskolan | Bredäng

Stockholm konst utlyser gestaltningsuppdrag till Slättgårdsskolans atrium. Här kan konsten, tack vare atriets generösa höjd, breda ut sig i taket eller i rummets rymd och på ett tydligt sätt prägla den plats som är tänkt att bli skolans sociala centrum, hjärta och puls.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansök här senast 230827