Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ornare commodo ipsum a luctus dui. Integer non sapien eget neque.
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer