Du anmäler dig via denna sida för det uppdrag du är intresserad av och fyller i det blankett som finns för det uppdrag du tycker att du är lämplig för. När anbudstiden gått ut kommer alla ansökningar att utvärderas och den konstnär som har de bästa kvalifikationerna kommer ett tilldelas uppdrag. De som utvärderar är representanter från Stockholm konst, konstprojektledare och beställarrepresentanter.

Läs mer

Aktuellt

Ljudbänken #5

Hjorthagshallen

Konstnärliga gestaltningar för Bobergsskolan
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer