Ett avgörande beslut 1963

1963 klubbade Stockholmspolitikerna äntligen igenom enprocentsregeln. Beslutet var ett led i arbetet för mer enhetliga normer och rutiner för beställningar av offentlig konst. Då hade man sedan hundra år sökt lösningar för stockholmarnas konst. Viljan hade varit god men konstsatsningar i staden hade oftast handlat om enskilda initiativ, insamlingar och donationer.

Beslutet 1963 markerar starten för den konststad som Stockholm är idag, med konst som kommer till i takt med att det byggs om och nytt i vår gemensamma miljö.

Sedan 2008 är det Stockholm konst som är stadens kompetens för offentlig konst. Vi riktar nytt ljus på enprocentsregeln och informerar om alla fördelar som den innebär.
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer