Avskedet på polarisen

Konstnär Dahlberg-Sundberg, Elsie
År 1980
Plats Hammarbyhöjden
Teknik/Material Brons
Koordinater lat: 59.2956674 long: 18.1026249

Forskaren och meteorologen Finn Malmgren var under 1920-talet med på flera polarexpeditioner, bl.a. deltog han 1928 i expeditionen på zeppelinaren Italia under ledning av Umberto Nobile. Luftskeppet störtade mot isen, Malmgren överlevde själva olyckan där flera andra dog eller försvann, och de kvarvarande kämpade under flera veckor för att nå hjälp. Skulpturen, som vilar på en isblocksliknande sockel, visar Malmgren när han döende av utmattning tas om hand av några av dem som senare skulle komma att räddas, en månad efter kraschen.