Fröken Ek

Konstnär Oldenburg, Acke
År 1998
Plats Liljeholmen
Teknik/Material Bemålad ek
Koordinater lat: 59.3116264 long: 18.0281517

Konstnären Acke Oldenburg har arbetat med konstnärlig utsmyckning inom- och utomhus i det då nybyggda bostadsområdet i kvarteret Lilla Katrineberg, uppe på höjden intill. Han fick också i uppdrag att utföra en utsmyckning på Liljeholmsberget, och skapade denna kvinnofigur. En galjonsfigur i trä, för att anknyta till områdets marina belägenhet och tradition, har monterats på bergskanten omedelbart söder om Liljeholmsbron. Den kan naturligtvis även uppfattas som en mälardrottning.