Den muterade nötskrikan

Claes Jurander

Konstnär Jurander, Claes
År 2014
Teknik/Material Olja