Gym

Ragnar Schmid

Konstnär Schmid, Ragnar
År 2016
Teknik/Material Collografi