Hjärthärd

Bigert & Bergström

År 2010
Plats Norrmalm
Teknik/Material Tegel