In waiting

Charlotte Gyllenhammar

Konstnär Gyllenhammar, Charlotte
År 2013
Teknik/Material Brons
Beställare Stockholm konst