Intresseanmälan för konstnärer

Är du är professionellt utövande konstnär, formgivare, arkitekt eller liknande och är intresserad av konstnärliga gestaltningsuppdrag inom Stockholms stad?
Då är du välkommen att lämna in en presentationsmapp till Stockholm konst.

Din presentationsmapp ska innehålla:

  • Fotografier av relevanta referensprojekt och eventuell kortfattad text (Observera max antal blad 10 st, helst inte större än format A4)
  • Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö
  • Meritförteckning/CV
  • Kontaktuppgifter

Din mapp kommer att finnas till förfogande för Stockholm konsts projektledare. Din mapp hos oss registreras som allmän handling. Materialet returneras ej.

Presentationsmapparna som finns hos Stockholm konst gallras efter tre år enligt Stadsarkivets gallringsbeslut (SSA 2008:3)

Skicka sin presentationsmapp till oss på följande adress:

Stockholm konst
Box 12009
102 21 Stockholm

Om du vill lämna in mappen personligen så ring oss först! 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer