Edö, vård- och omsorgsboende i Farsta

Omsorg om andra heter Agnes Mohlins konstnärliga gestaltning för Edö, det nyrenoverade vård- och omsorgsboende i Farsta. Gestaltningen består av fyra självständiga delar som länkas samman genom ett gemensamt tema: livets kretslopp och omtanke om varandra.

 

Fastigheten Edö uppfördes som ett pensionärshem 1975. Den ligger på en höjd vid sjön Magelungen i Farsta strand och består av två långa huskroppar som förenas genom en central byggnad samt ytterligare en låg byggnad med huvudentré. Husen ritades av arkitekten Carl-Evin Sandberg (1904–1979). Genom åren har anläggningen byggts om och renoverats, medan arkitektens ursprungliga vision har bevarats. Idag är Edö ett servicehus med vård- och omsorgsboende med en rad sociala ytor för dem som bor här.

Med Micasa Fastigheter som beställare och på uppdrag av Stockholm konst har Agnes Mohlin skapat en konstnärlig gestaltning som består av fyra självständiga men tematiskt sammanlänkade konstverk i granit och rödlackerat stål. Verken är placerade både inomhus och utomhus. De återkommande motiven, som binder delarna samman, är smekande händer, forsande vatten, sol och växter. Bildprogrammet präglas av en tydlig symbolik som förmedlar lugn och värme samt skapar positiva krafter och förenar.

Formmässigt har konstnären utgått från kontrasten mellan materialen och den taktila känslan som de förutsätter. Stora, tunga skivor av granit har kombinerats med det rödmålade industriella stålet. Tydligheten i formspråket var en av utgångspunkterna för att boende med olika förutsättningar ska kunna uppfatta och ta till sig verken. Gestaltningen har en tydlig yttre form som kan uppfattas på håll och en fin reliefyta som är taktilt avläsbar för dem som närmar sig verket.

Agnes Mohlin, född 1988, utbildades vid Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole i Köpenhamn och på Konstfack i Stockholm. Hon är konstnär och arkitekt och har ofta arbetat med projekt och gestaltningar i offentliga miljöer utifrån sin dubbla kompetens. Mohlins formspråk präglas vanligtvis av en pedagogisk tydlighet som kombineras med lekfullhet och elegans.

Invigning: 27 januari 202
Plats: Nordmarksvägen 82, Farsta 
Titel: Omsorg om andra
Konstnär: Agnes Mohlin
Beställare: Micasa Fastigheter

Konstprojektledare: Johan Norling
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer