Åsa Jungnelius på Nybroplan

Stockholm konst fortsätter sin satsning med tillfällig konst på Nybroplan. Mellan 18 juni – 27 augusti. visas Åsa Jungnelius nya verk Mammas paviljong / The mother’s pavilion (2021).

Verket Mammas paviljong går i dialog med Nybroplans historia som mötesplats för ”folkliga förlustelser”. Det utgörs av en paviljongliknande byggnad med skulpturen "Venus" i centrum. Med sin gestaltning vill Jungnelius öppna upp för Den Andre där den patriarkala monumentala traditionen i det offentliga rummet får en kompletterande röst.

Likt ett kammarspel som förenar element från olika genrer för Jungnelius samman material av skiftande värde- och betydelsebärande karaktär. Antika spår möter materiell expressionism i detta drama med oviss utgång. Till detta bjuds betraktaren in att ta plats inne i paviljongen, vandra förbi eller igenom, stanna upp för eftertanke. Det blir ett socialt utbyte och interaktion mellan verk och människa. Här pågår ett skådespel, om än inte på samma sätt som hos grannen Dramaten.

Åsa Jungnelius (f.1975 Stockholm) är utbildad vid Konstfack. Hon är en av Sveriges mest erkända konstnärer och har ställt ut i Sverige och internationellt, initierat och drivit residensprogrammet Residence-In-Nature, liksom konstnärsgrupperna WeWorkInAFragileMaterial och LASTSTUDIO. Jungnelius verk i glas är mycket uppmärksammade och 2007-2013 var hon en av Kosta Bodas fasta konstnärer. Hon har gjort flertalet offentliga gestaltningar. Hon är för närvarande lektor på Konstfack.

Curator: Frida Cornell
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer