Stockholms stads konstsamling på Liljevalchs+

Stockholm konst ansvarar för stadens konstsamling. Ett sparsmakat urval ur de konstinköp som gjordes under åren 2020 och 2021 visas på Liljevalchs+. Genom en blandning av material, tekniker och uttryck bjuder Stockholm konst på ett visuellt äventyr där särdragen är viktigare än likheterna.

Stockholms stad började förvärva konst för mer än hundra år sedan. Det är en av Sveriges största konstsamlingar i offentlig ägo, en samling som ständigt växer. Idag består den av 32 568 verk och inbegriper måleri, grafik, akvarell, teckning, fotografi, skulpturer och objekt. 

Som helhet är stadens konstsamling precis som den ska vara: spretig, egensinnig, dynamisk och självständig. Ibland avspeglar den aktuella konsttrender. Ibland representerar den just det som på något sätt avviker. Alltid präglas den av stort konsthistoriskt värde som tidsvittne. 

Syftet är att konstverken placeras ut i kommunala verksamheter, som skolor, vård- och omsorgsboenden, kontor och andra offentliga rum. Konstintendenter på Stockholm konst ansvarar för att i samråd med dem som ansöker om lån skapa kollektioner som berikar våra gemensamma miljöer. Det handlar inte om utsmyckning. Det handlar om att beröra, väcka tankar och skänka estetiska upplevelser. 

Det gemensamma för urvalet i den sparsmakade presentationen på Liljevalchs+ är att alla verken köptes in under 2020–2021 och skapades av idag verksamma konstnärer. De kommer dock från olika generationer, skapar i olika tekniker och söker olika uttryck. I varandras sällskap representerar deras konstverk fler särdrag än likheter. Det övergripande syftet har varit att förmedla en mångfacetterad bild av de olikartade trådar som sammanflätas i Stockholms stads omfattande konstsamling. Presentationen vittnar således om konstens förmåga att trivas tillsammans trots olikheterna och att behålla sin unika karaktär i flerstämmiga sammanhang. 

Medverkande konstnärer: Muhammad Ali, Anna Camner, Leif Engström, Ferdinand Evaldsson, Lars Kleen, Sara Möller, Elin Odentia, Stina Persson, Raha Rastifard. 

Urvalet ur Stockholms stads konstsamling gjordes av konstintendenterna på Stockholm konst, Noak Lönn, Andreas Nordh Hansson, Anita Pettersson.

Plats: Liljevalchs+, Djurgårdsvägen 60, Djurgården
Tid: 2 februari–20 mars 2022
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer