Bigert & Bergström utanför Handelshögskolan

Klimat, väder och frågor om människan och jordens överlevnad står i centrum för konstnärsduon Bigert & Bergströms konst. I samarbete med Stockholm konst har Handelshögskolan bjudit in konstnärerna att under tre veckor i oktober visa installationen CO2 Lock-In utanför entrén mot Sveavägen.

 

Konstnärsduon Bigert & Bergström drivs av viljan att belysa viktiga, globala problem som förstärks över tid. Miljö- och klimatfrågan, som de intresserat sig för sedan slutet av 1980-talet, har utvecklats till ett brännande ämne för jordens hela befolkning. Deras konst påminner oss om att naturresurser håller på att tömmas och att miljökatastrofen är ett annalkande faktum som människan starkt bidrar till eller rentav orsakar.

Utanför Handelshögskolans entré återkommer Bigert & Bergström med sin installation CO2 Lock-In, som ursprungligen skapades i samband med den världsomspännande klimataktionen Earth Hour 2012. Åtta år senare är konstverket minst lika aktuellt och fortsätter drabba med sitt svidande budskap.

Gestaltningen består av stora fotbojor, utformade som koldioxidmolekyler. Skulpturerna är gjutna i återvunnet järn och väger 300 kg – samma mängd koldioxid som en genomsnittlig svensk enligt beräkningar från 2018 släppte ut under tre veckor. Detta klimatavtryck kan man radera genom att låsa sig fast i en boja under de tre veckor som utställningen pågår.

Under performancedelen, som Handelshögskolan planerar, kommer konstnärerna, klimataktivister och forskare stå fastkedjade i bojorna var sin dag under lunchtid.

Lars Bergström, född 1962, och Mats Bigert, född 1965, träffades under sina studier på Kungl. Konsthögskolan 1986. Sedan dess har de arbetat tillsammans. Konstnärsduon brukar utgå från ett konkret problem av vetenskaplig karaktär och belyser det utifrån ett historisk och socialt perspektiv. I formspråket kombineras vetenskapliga rön, teknisk finess och estetiska utsagor. Humor är ofta deras redskap för att förmedla allvarliga budskap. Det konceptuella, visuella och taktila kompletterar varandra i denna komplexa, ständigt aktuella konst. Material samlas in under forskningsresor och aktioner världen över.

Med konstens hjälp närmar sig Bigert & Bergström komplexa frågor som gäller varje enskild människa och hela planeten samtidigt. Deras konstnärliga praktik är belyst i antologin Bigert & Bergström. Works 1986–2016 (Art and Theory Publishing, 2017). Konstnärerna tilldelades Artipelagpriset i maj 2017. Deras senaste utställning Scenario/Scenery pågår på Eskilstuna Konstmuseum till och med 14 februari 2021.

Se även:

https://www.hhs.se/en/about-us/news/news-from-art-initiative/2020/bigert--bergstroms-co2-lock-in--exhibited-outside-the-schoole/
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer