BOK – Barnens Offentliga Konst i Vårberg

I samband med den stora konsttävlingen i Vårberg som Stockholm konst och Stadsledningskontoret arrangerar inom ramen för Fokus Skärholmen, genomförs flera tillfälliga konsthändelser under namnet BOK – Barnens Offentliga Konst.

Det här är den första händelsen, en tillfällig, offentlig gestaltning med eleverna i klass 1 C på Söderholmsskolan i Vårberg. Barnen har gruppvis tagit fram sex olika skissförslag, som sedan skurits ut i plywood och placerats på en av de tre möjliga platserna för konst som ingår i den stora tävlingen. Platsen valdes ut genom en omröstning i klassen. 

Tillsammans med konstnären och pedagogen Anita Wernström och klassläraren Jessica Svahlin har barnen under maj månad utforskat vad offentlig konst kan vara, hur den ser ut och vilken betydelse skala och perspektiv har. Och vad är egentligen en plats? Bor du nära där konsten kommer att vara eller en bit ifrån? Ska den vara där alltid eller bara ett tag? Vad händer om den går sönder? Många viktiga frågor kring konsten i våra gemensamma rum har väckts och undersökts. 

Verken visas t o m 28 juni. 

Mer om den stora konsttävlingen i stadens regi i tävlingsprogrammet på: http://www.stockholmkonst.se/aktuellt/tavlingsprogram-varberg-klart/

Kontakt Stockholm konst: 

Frida Cornell, curator och projektledare

frida.cornell@stockholm.se, 08-508 31 33, mobil 070-369 15 29
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer